Cách Học Chữ Kanji “Chất như nước cất”

Đối với nhiều người học tiếng Nhật, chữ Kanji là phần khó học và khó nhớ nhất trong khi 80% văn bản Nhật là chữ Hán (chữ Kanji). Cao đẳng Tiếng Nhật sẽ gợi ý cho người học một số cách học và cách nhớ Kanji hữu ích như sau: 1. Liên tưởng…