Mẹo làm phần nghe đạt điểm cao trong bài thi TOEIC

Bài thi TOEIC với tổng số 200 câu hỏi trắc nghiệm, thời gian làm bài là 2 giờ. Bài thi bao gồm 2 phần: NGHE và NÓI. Bài thi TOEIC là các bài tập phản ánh tình huống thực tế có thể gặp trong môi trường làm việc quốc tế. Phần Nghe trong bài thi TOEIC chỉ đọc một lần duy nhất. Do vậy, ngoài việc nghe hiểu, có một số mẹo hữu ích giúp bạn làm bài thi tốt nhất.

Các phần trong bài thi nghe và mẹo làm bài từng phần như sau:

Phần 1: Miêu tả bức tranh

–   Gồm 10 câu hỏi, bạn sẽ nghe 4 câu văn miêu tả bức tranh đó và chọn câu miêu tả đúng nhất.

– Chiến lược: 

+ Trước khi bắt đầu nghe, bạn nên nhìn qua bức tranh một lượt để hiểu bối cảnh diễn ra sự việc: trong văn phòng, trong cuộc họp hay tại nhà hàng…

+ Nghe từng câu và loại bỏ những câu miêu tả không đúng về bức tranh, chọn câu miêu tả đúng nhất những gì bạn nhìn thấy trong tranh.

Phần 2: Câu hỏi – Phản hồi

–   Gồm 30 câu hỏi (từ câu 11 đến 40)

–   Với mỗi câu, bạn sẽ nghe 1 câu hỏi/câu miêu tả và 3 câu trả lời. Giữa hai câu hỏi, bạn có 5 giây để quyết định đáp án và tô vào phiếu trả lời.

–    Chiến lược: Xác định loại câu hỏi: câu hỏi với từ để hỏi WH, câu hỏi dùng trợ động từ, câu kể

+ Câu hỏi với từ để hỏi Wh

Eg: What is your date of birth?

              A. May 15th, 1989.           B. Sunday.                C. 1989.

+ Cách trả lời với câu hỏi dùng trợ động từ: Yes/ No

Eg: Have you ever been to Australia?

A. Yes, she is from Australia.

B. No, I didn’t study in Australia.

               C. Yes, just once. It’s a nice country.

+ Cách trả lời với câu kể:

Eg: Oh, my pen is out of ink.

               A.You can use mine.         B.Our order has arrived.     C.I’ll send you the link.

Chú ý:

  • Chú ý nghe các từ khóa (danh từ, động từ, tính từ, trạng từ) để hiểu nghĩa của câu hỏi và các đáp án đồng thời tránh được “Bẫy”.

Eg: A: Are you going to the party tonight?

B: Yes, it’s tonight.

  • Part 2 là phần có nhiều bẫy nhất:

– Từ trong câu hỏi được nhắc lại ở đáp án nhưng mang nghĩa khác.

Eg: There’s a big sale at the mall.         Yes, it’s for sale.

– Đáp án dùng từ có liên quan đến một trong các từ khóa ở câu hỏi, nhưng không phải là đáp án đúng.

Eg: What time is Ms. Miller arriving?     For twenty minutes.

– Đáp án dùng từ có cách phát âm giống với từ trong câu hỏi, nhưng không là đáp án đúng.

Eg: When does the flight get in?          It’s a light color.

Mẹo nhỏ

ᴥ  Câu trả lời đúng thường không trả lời câu hỏi trực tiếp.

–> Chú ý đến các đáp án có các chi tiết/lời giải thích liên quan.

Eg: A: Who will be the speaker at the conference?

B: I heard Mike was selected.

–> Hãy làm quen với các cách trả lời “gián tiếp”:

Eg: – No one knows yet.                  – It doesn’t matter.

– I don’t really know.                  – They have yet to decide.

ᴥ  Thông thường câu hỏi và câu trả lời đúng dùng các thời (thì) khác nhau

Eg:  A: –> hiện tại tiếp diễn nói về tương lai. What are you doing on Sunday?

B: –> hiện tại đơn    Actually, I don’t have any plans.

Phần 3: Hội thoại

– Gồm 30 câu hỏi, dựa trên 10 đoạn hội thoại tương ứng với 3 câu hỏi cho 1 đoạn hội thoại

– Luôn đọc câu hỏi và các phương án trả lời trước khi nghe:

+ Đọc nhanh, chú ý vào các từ chìa khóa (danh từ, động từ, tính từ, trạng từ)

+ Dựa vào các câu hỏi và đáp án dự đoán ngữ cảnh của cuộc hội thoại (ở nhà hàng, văn phòng, sân bay, rạp chiếu phim, v.v)

+ Cố gắng diễn đạt các phương án cho sẵn bằng các cách khác nhau

Mẹo nhỏ:

ᴥ  Vừa nghe vừa trả lời các câu hỏi. Không đợi đến lúc băng đọc câu hỏi mới trả lời

ᴥ  Đôi khi thứ tự câu hỏi và thứ tự bài hội thoại không giống nhau

–> Có thể câu nói đầu tiên trong bài hội thoại lại trả lời câu hỏi thứ ba –> phải đọc trước các câu hỏi và thật linh hoạt khi nghe

ᴥ  Cẩn thận với các từ được lặp lại, có cách phát âm giống hoặc có liên quan về nghĩa với từ trong câu hỏi và các phương án lựa chọn.

Phần 4: Các bài độc thoại

– Gồm 30 câu hỏi, dựa trên 10 bài độc thoại, tương ứng với 3 câu hỏi cho mỗi bài.

– Trước mỗi đoạn độc thoại, bạn sẽ nghe câu giới thiệu: “Questions … to … refer to the following talk.”

Eg:  “Questions 26 to 29 refer to the following talk.”

– Mỗi bài độc thoại có khoảng 100 – 200 từ và kéo dài khoảng 25-35 giây.  Sau mỗi câu hỏi được đọc lên, bạn có 8 giây để trả lời câu hỏi đó trước khi nghe câu tiếp theo.

– Chủ đề của các bài độc thoại thường là:

+ Quảng cáo                                      + Thông tin thời tiết                                                                        + Tin tức                                            + Tin nhắn được ghi âm

+ Thông báo tại sân bay, nhà ga

+ Thông báo trong văn phòng, giao dịch công việc

+ Các chương trình phát thanh

– Luôn đọc câu hỏi và các phương án trả lời trước khi nghe:

+ Đọc nhanh, chú ý vào các từ chìa khóa (danh từ, động từ, tính từ, trạng từ)

+ Dựa vào các câu hỏi và đáp án dự đoán ngữ cảnh của bài nói (ở văn phòng, sân bay, nhà ga, trên radio, v.v.).

+ Cố gắng diễn đạt các phương án cho sẵn bằng các cách khác nhau

Eg: Đáp án cho sẵn là “two weeks”, nghĩ các từ tương đương: “fourteen days”, hay “a fortnight”.

Mẹo nhỏ:

ᴥ  Vừa nghe vừa trả lời các câu hỏi. Không đợi đến lúc băng đọc câu hỏi mới trả lời

ᴥ  Đôi khi thứ tự câu hỏi và thứ tự bài hội thoại không giống nhau

–> Có thể câu nói đầu tiên trong bài hội thoại lại trả lời câu hỏi thứ ba –> phải đọc trước các câu hỏi và thật linh hoạt khi nghe

ᴥ  Nếu ở lựa chọn trả lời có từ vựng hoặc cách diễn đạt tương tự với nội dung của bài nghe thì gần như chắc chắn rằng đó là đáp án đúng.

ᴥ  Không dừng lại quá lâu trước 1 câu hỏi.